Formularz kontaktowy

MaltaDent

Leczymy z przekonania, nie z obowiązku...

MaltaDent
ul. Mogileńska 10/38
61-052 Poznań
Polska
+48 (61) 653 64 08
https://maltadent.eu/

Pomoc doraźna – zalecamy jedynie w naprawdę nagłych przypadkach…

1. Pozdent Stomatologia, ul. Czajcza 1a, Poznań, tel. (061) 83 51 801;
2. Poradnia stomatologiczna, ul. Szewska 5/6, Poznań, tel. (061) 85 21 041.

Facebook